Centrale coherentie

0
1027
views
Wat is Centrale coherentie

Centrale coherentie.

Centrale coherentie

De centrale coherentie stelt dat het verwerken en vooral integreren van informatie een essentiële voorwaarde is voor ons dagelijks functioneren. Wij hebben het vermogen om overeenkomsten in dingen en situaties te zien en verworven inzichten toe te passen in nieuwe situaties. Personen met ASS ontwikkelen dit aangeboren vermogen niet vanzelf.

Een persoon met ASS heeft een enorm oog voor detail, maar slaagt er tegelijk niet in om die details samen te voegen tot een coherent geheel. Hij heeft het moeilijk om losse elementen in hun betekenisvolle samenhang te zien: hij ziet heel nauwkeurig alle bomen, maar niet het bos (= contextblindheid). Hij heeft dan ook bijkomende begeleiding nodig om dagelijks tot vlot sociaal contact te komen en begrijpend om te gaan met zijn omgeving. Die omgeving biedt best een zo geïntegreerd mogelijk scenario aan.

Video Centrale coherentie.

Centrale coherentie is het vermogen om losse prikkels samen te voegen tot een betekenisvol geheel. Je hersenen vormen als het ware een totaalplaatje. Dit filmpje legt uit wat er gebeurt wanneer dat goed lukt, en je snel kunt overzien wat er aan de hand is, en wat er gebeurt wanneer je teveel op details gericht blijft.

Geef een reactie