Wat is het Asperger syndroom?

0
683
views
Verschil tussen het syndroom van asperger en PDDNOS

Verschil tussen het syndroom van asperger en PDDNOS

Syndroom van Asperger.

Net als andere vormen van autisme is het syndroom van Asperger is een levenslange ontwikkelingsstoornis. Die invloed heeft op de interactie met anderen en manier waarop mensen de wereld waarnemen.

Mensen met het Asperger-syndroom zien, horen en voelen de wereld anders dan andere mensen. Het Asperger-syndroom, heb je het voor het leven – het is niet een ziekte en kan niet worden ‘ genezen ‘.

Alle mensen met autisme ervaren bepaalde problemen op de zelfde manier, maar andere zullen ze op verschillende manieren ervaren. Sommige mensen met het syndroom van Asperger hebben ook psychische problemen, wat betekent dat iedereen op een andere manier en intensiviteit ondersteuning nodig heeft.

Mensen met het syndroom van Asperger zijn van gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie. Ze hebben meestal geen leerproblemen dat veel autistische mensen wel ervaren. Ze hebben minder problemen met spraak, maar kunnen wel moeite ervaren met het begrijpen en verwerken van taal.

Met de juiste vorm van ondersteuning kunnen ze allemaal worden geholpen om een prettig leven te hebben waarin ze hun eigen keuzes kunnen maken.

Het lijkt erop dat meer mannen dan vrouwen het syndroom van asperger hebben.

Hoe zien mensen met het syndroom van Asperger de wereld?

Sommige mensen met het syndroom van Asperger zeggen dat ze de wereld als overweldigend ervaren en dit voor angst zorgt.

Ze hebben voornamelijk moeite met het inleven en begrip hebben tot andere mensen. Deel te nemen aan hun sociale leven (familie, school, vrienden en werk). Waar andere mensen vanuit hun intuïtief weten hoe te communiceren en met elkaar om te gaan, kan dit voor iemand met het syndroom van Asperger heel moeilijk zijn. Sommige vragen zich af waarom ze ‘anders’ zijn en voelen dat ze andere mensen niet begrijpen.

Diagnose syndroom van asperger.

Sommige mensen zien een formele diagnose als een nutteloos label, maar voor velen kan nuttig zijn. Het helpt mensen met het syndroom van Asperger (en hun familieleden, partners, werkgevers, collega’s, docenten en vrienden) te begrijpen waarom ze bepaalde problemen ondervinden en op welke manier ze hier rekening mee kunnen houden. Tevens stelt het de mensen zelf in staat om toegang te krijgen tot diensten en ondersteuning.

Kenmerken Syndroom van asperger.

De kenmerken van het syndroom van Asperger verschilt van de ene persoon naar de andere, maar meestal hebben ze aanhoudende problemen met sociale communicatie en sociale interactie. Daarnaast laten ze beperkte en herhalende patronen van gedrag, activiteiten of belangen zien.

Sociale communicatie en sociale interactie.

Autistische mensen, waaronder die met het syndroom van Asperger hebben het moeilijk met het interpreteren van zowel verbale en non-verbale taal (zoals gebaren of intonatie). Velen hebben een zeer letterlijke interpretatie van de taal en denken dat mensen altijd precies bedoelen wat ze zeggen. Ze vinden het moeilijk te gebruiken of te begrijpen:

  • gezichtsuitdrukkingen
  • intonatie van de stem
  • grappen en sarcasme
  • vaagheid
  • abstracte concepten.

Mensen met het syndroom van Asperger hebben vaak moeite met het ‘lezen’ van andere mensen en het herkennen en begrijpen van de gevoelens en intenties van anderen. Tevens vinden ze het moeilijk om hun eigen emoties te laten zien. Dit kan het erg moeilijk voor hen maken om op een sociale manier onderdeel te zijn van onze wereld. Ze vinden het moeilijk om vriendschappen te vormen.

Repetitief gedrag en routines

De wereld kan een zeer onvoorspelbaar en verwarrende plek zijn voor mensen met het syndroom van Asperger. Daarom geven ze vaak een voorkeur aan dagelijkse routine zodat ze iedere dag weten wat er gaat gebeuren. Ze reizen bijvoorbeeld iedere dag op de zelfde manier naar en van hun werk en eten iedere dag bij het ontbijt precies hetzelfde.

Het is moeilijk om een andere aanpak te nemen om iets te doen nadat ze de voor hun ‘juiste’ manier hebben geleerd. Bij een verandering is het belangrijk om ze vooraf hierop goed voor te bereiden en ze hier niet plots mee te confronteren.

Sterke interesse

Veel mensen met het syndroom van Asperger hebben een sterke intense in een bepaald onderwerp. Vaak vanuit een vrij jonge leeftijd. Deze kunnen veranderen in de tijd of zijn blijvend en kan variëren van kunst of muziek, treinen of computers. Eén persoon deed graag afval verzamelen. Met aanmoediging ontwikkelde hij zijn interesse door in de recycling te gaan werken.

Sensorische gevoeligheid

Mensen met het Asperger-syndroom kunnen ook last hebben van over- of onder-gevoeligheid voor geluiden, aanraking, smaken, geuren, licht, kleuren, temperaturen of pijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde achtergrond geluiden die andere mensen negeren of blokkeren, ondraaglijk luid of storend vinden. Dit kan angst of zelfs fysieke pijn veroorzaken. Of ze kunnen worden gefascineerd door de lichten of draaiende objecten.

ASS | Autisme Spectrum Stoornis.

Vanaf de DSM 5 zullen alle vormen van autisme (waaronder syndroom van Asperger)  vallen onder de benaming ASS, autisme spectrum stoornis.

Geef een reactie