Wat is ASS?

0
405
views
Wat is ASS

Wat is ASS

Wat is ASS?

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) is een algemene term voor alle diagnoses binnen een pervasieve ontwikkelingsstoornis.

Mensen met ASS hebben over het algemeen geen zichtbare handicap. De ontwikkeling wordt gekenmerkt door communicatie en taalstoornissen, evenals stereotypen, rituelen en / of speciale interesses.

Mensen met ASS kunnen ook andere handicaps, ziekten of ontwikkelingsstoornissen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, syndroom van Tourette, slaapstoornissen of ADHD.

Ongeveer één procent van de mensen hebben ASS. De indicaties nemen toe, waarschijnlijk als gevolg van toegenomen kennis en bewustzijn mbt autisme. Ook vallen mensen met ASS vaker op door de groeiende vraag van de samenleving naar sociale vaardigheden en snelle veranderingen.

Voor de DSM 5 (handboek voor psychiaters) waren er verschillende vormen van autisme waaronder:

  • Klassiek autisme

Bij mensen met klassiek autisme is vóór het derde levensjaar sprake van abnormaal functioneren of een achterstand van:

– kwalitatieve beperkingen in sociale interactie

– kwalitatieve beperkingen in verbale en non-verbale communicatie

– beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten waarbij sprake is van een stoornis in de verbeelding

Bij ongeveer 80% van de mensen met klassiek autisme is naast het autisme sprake van een verstandelijke beperking of lage intelligentie.

  • Syndroom van Asperger

Anders dan bij klassieke autisme is er op jonge leeftijd geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van de taalvaardigheid. Ze hebben een normale of soms hoge intelligentie.

  • PDD NOS

 

DSM5

Vanaf de DSM 5 zullen alle vormen van autisme vallen onder de benaming ASS, autisme spectrum stoornis.

Geef een reactie