Judo autisme | Opvallen door judo klein te houden

0
407
views
Judo autisme in de zorg

Judo autisme in de zorg

Opvallen door judo klein te houden

Judo in de zorg is een judolerares rijker. Op 15 september 2015 legt Miriam Heijnen (37) haar proeve van bekwaamheid (pvb) af en slaagt voor de opleiding tot Judoleraar in de zorg. Een opvallende prestatie, want Miriam hanteert een geheel eigen aanpak: ze legt verbindingen met mensen, zowel op als naast de mat. Ze toont aan dat Judo in de (gehandicapten)zorg werkt en dat levert haar veel lof op. Niet alleen vanuit de zorginstelling waar ze haar stage uitvoert, maar ook van de pvb-beoordelaars die haar volgen. Volgens Cees van Delft, voorzitter van de Judo-in-de-zorg-werkgroep, heeft Miriam “een bres geslagen voor het Judo in de zorg. Ze heeft aangetoond dat het werkt en dat is een enorme prestatie!”

Het zijn de kleine dingen die het doen

Miriam is groepsleidster gehandicaptenzorg bij de Koraal Groep: een zorginstelling die zich specialiseert in de ondersteuning aan mensen met een zware of complexe (verstandelijke, lichamelijke of psychosociale) beperking. Ze legt uit dat de groep meervoudig gehandicapten (mvg) wordt beschouwd als een van de meest complexe groepen om mee te werken. “Het zijn mensen met een korte spanningsboog die binnenkomen op basis van de hoeveelheid zorg die ze nodig hebben. De leeftijd varieert van een jaar of tien tot wel vijftig jaar en het is een erg diverse groep.” Toch kiest Miriam er bewust voor om hier haar stage voor de Judo-in-de-zorg-opleiding uit te voeren. “Ik leg de lat graag hoog en wil leren van deze gecompliceerde groep. Dat maakt het voor mij interessant en leerzaam, maar het moet vooral leuk en effectief zijn voor de cliënten”. Dát heeft ze bereikt! Haar cliënten bloeien helemaal op tijdens de judolessen. “Het zijn vaak kleine reacties waaraan je ziet dat de mensen genieten, maar je moet die wel zíen. Je moet het contact zoeken om de resultaten te ervaren. Die verbinding is zo mooi, daar doe ik het allemaal voor: dat oogcontact, die aandacht of die voorzichtige glimlach.”

Hoe wordt judo functioneel?

Contact maken en verbindingen leggen doet Miriam ook naast de mat; ze werkt actief samen met haar collega’s van de Koraal Groep. Zo krijgt ‘haar’ Judo in de zorg steeds meer vorm. “Ik vraag regelmatig feedback aan de ergotherapeut, de gedragswetenschapper en aan de fysiotherapeut. Of ik leg een situatie voor tijdens een teamoverleg. Daarna weet ik of het verantwoord of functioneel is om bijvoorbeeld een houdgreep aan te leren.” Dat op het individu afgemeten maatwerk loopt als een rode draad door het project. Zo wordt de duur van een judoles – een project bestaat uit zes lessen – aangepast op de doelgroep, vertelt Miriam. “Voor de mvg-groep duurt een les maximaal veertig tot vijfenveertig minuten, afhankelijk met wie ik werk. De les wordt een-op-een gegeven en daarin gebruik ik thema’s die op het individu zijn afgestemd, zoals (niet fysiek) contact maken, concentratie, stevig staan, fysiek contact maken, zelfvertrouwen en grenzen stellen. We doen balans- en coördinatieoefeningen ter vergroting van de mobiliteit, speloefeningen om de assertiviteit aan te moedigen, duo-oefeningen om sociale vaardigheden te trainen en we stimuleren de minder-werkende-hersenhelft. Judo wordt functioneel als je het aanpast op de diagnose of op de behoefte van de cliënt. Het is bijvoorbeeld best complex om een houdgreep functioneel te gebruiken, maar in de juiste situatie creëer ik meer diepgang tijdens de les. Wat ik vooral geleerd heb, is dat ik judo heel klein moet houden: contact zoeken, verbinding maken en voorzichtig aanraken. Zo verdiep ik mezelf constant in de link tussen de diagnose, de behoefte, de therapie en de inzet van judo.”

Judo in de zorg: op maat gesneden

Bij de werkgroep Judo in de zorg viel het project van Miriam direct op, beaamt Cees van Delft. “Miriam werkt met een hele zware doelgroep die ze individueel begeleidt. Ze gebruikt judo om cliënten vertrouwd te maken met een veranderende omgeving en leert hen steeds complexere beweegvormen. Miriam kan goed waarnemen en ze schat juist in wat ze van de cliënt kan vragen. Dat is waar Judo in de zorg om draait: met op het individu afgestemde judovormen cliënten helpen bij het verbeteren van hun sociale en motorische vaardigheden.” Ook het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) – een overkoepelend orgaan voor zorgorganisaties en -professionals die complexe zorg aanbieden – is onder de indruk van Miriams stageproject. Zij zagen hoe een cliënt met een spanningsboog van nog geen tien minuten, opbloeide en veel plezier beleefde aan het judo. “Het CCE vindt dat de Koraal Groep goed bezig is en ze zagen dat Judo in de zorg daadwerkelijk werkt”, aldus Miriam. “Ze erkenden de vooruitgang bij de cliënt en vroegen zelfs of het project volgend jaar verder gaat.”

Investeren, meebewegen en durven loslaten

De mogelijkheden om Judo in de zorg vanaf 2016 als structureel aanbod bij de Koraal Groep onder te brengen, bespreekt Miriam momenteel met het management. Ze kijkt positief terug op haar stage, die ze grotendeels in haar vrije tijd uitvoerde. “Ik vind judo leuk; het is mijn hobby. Ik heb veel energie gestoken in de opleiding en in de afrondende stage, maar ik wist waar ik aan begon. Dat wil ik andere judoleraren meegeven: weet waar je aan begint! Je moet veel tijd en energie steken in Judo in de zorg en je moet er passie voor hebben. Je moet kunnen genieten van kleine successen: van een oogopslag of een contactmomentje. Je moet leren meebewegen – wil jij met sokken op de judomat? Prima, dan houd je vandaag je sokken aan – en je moet durven loslaten. Als je dat ziet, dan is de opleiding iets voor jou! Dan vind je – net als ik – echte diepgang in het judo en leer je hoe je verbindt door judo klein te houden.”

Website bewegen met passie.

Bron : http://magazine.jbn.nl/winter-2015#!/judo-in-de-zorg

Geef een reactie